måndag 26 augusti 2013

Kurs 7 - Krafter

KURS 7 – KRAFTER (fysik)

Syfte

I denna kurs kommer vi att förklara varför det är så svårt att gå i högklackade skor, varför det är så smart att dra en tung last i en kärra med hjul samt andra fenomen från kraftens värld. Du kommer att träna på att göra beräkningar som förklarar olika kraftfenomen omkring oss. Du kommer även att lära om en av historiens största vetenskapsmän.


Centralt innehåll

·         Vad är en kraft?
·         Kan man märka att det finns krafter?
·         Hur kan man mäta krafter?
·         Hur ritar man krafter?
·         Vi tränar på att sätta ihop krafter och att dela upp dem.
·         Att spara kraft. Lutande plan och hävstänger, kraftbesparande redskap samt maskiner i din vardag.
·         Krafter och motkrafter i obalans, vad händer då? Olika slags rörelser.
·         Vad är tryck?
·         Viktiga historiska och nutida upptäckter
·         Krafter kan döda och skydda – Hur?


Litteratur:
Fysikboken sid. 72-97, 110-122, 186-197, 199-208
Fysik Lpo bok 1: 23-30, 68-73
Fysik Lpo bok 2 sid: 45-51
E-nivå

Du ska kunna följande:
-          Ge en förklaring till vad krafter är och kunna ge flera exempel från vår omgivning på krafter som verkar.
-          Veta vad som menas med gravitationskraft, normalkraft, och friktionskraft.
-          Utföra en undersökning utifrån en given planering och göra en enkel dokumentation
-          Kunna mäta och rita krafter.
-          Känna till några sätt att ”spara kraft”, t.ex. hävarm och lutande planet, och ge exempel på hur vi kan ha nytta av dessa.
-          Veta hur en rörelse uppkommer.
-          Förstå vad en fysiker menar med arbete
-          Ha en uppfattning om vad effekt är
-          Kunskap om hur tryck påverkar oss i olika vardagssituationer.
-          Känna till någon upptäckt och kunna beskriva hur den påverkat människan.
-          Ta ställning i någon fråga som rör krafter i vår vardag

C till A-nivå

Du ska även känna till följande:
-          Kunna sätts ihop två eller flera krafter som samverkar på ett föremål och ta reda på resultanten.
-          Kunna beskriva och tolka olika typer av rörelser.
-          Kunna göra beräkningar med tryck, arbete samt effekt.
-          Formulera frågeställningar och genomföra undersökningar utifrån dessa. Du ska kunna dra slutsatser av resultat och koppla ihop dessa med biologiska modeller. Du ska också bedöma resultatens rimlighet och ge förslag på hur din undersökning kan förbättras
-          Känna till någon upptäckt som påverkat människan och kunna föra utvecklade resonemang om hur den påverkat oss.
-          Ta ställning i någon fråga som rör krafter i vår vardag och formulerar välutvecklade motiveringar. Du beskriver också några tänkbara konsekvenser.
                                                                                        


Räkneuppgifter till kursen Krafter

1. Du ska ro en båt över en strömmande älv, älven trycker båten rakt nedströms med kraften 50 N medan du ror mot andra sidan med kraften 100 N. Rita kraftpilar och förklara vilken storlek den resulterande kraften får och vilken riktning den har. Rita bild.
2. En väska som väger 25 kg lyfts upp på en hylla 1,5 m över marken. Hur stort arbete krävs det för att få upp väskan dit?
3. Du drar samma väska på flygplatsen. Den kraft du behöver för att dra väskan är 20 N och du drar den i 400 meter (du var tvungen att shoppa lite). Hur stort arbete har du utfört?
4. Din två småsyskon vill gärna gunga gungbräda med dig. Dom sitter på 1,5m och 2,5m avstånd från vridningspunkten. Den lilla som sitter närmast vridningspunkten väger 15 kg och den lite större väger 20 kg. Hur långt från vridningspunkten måste du sitta om du väger 65 kg? Rita bild och visa med beräkningar vart du ska sitta.
5.    Hur stor effekt skulle du utveckla om du lyfte upp väskan i fråga 2 på 2 sekunder.
     6. .  Några stackare ska byta ut några delar på generatorn i ett vindkraftverk. Delarna väger 20 kg tillsammans. Hur stor effekt har stackarna utvecklat om vindkraftverket
är 90m högt och det tar 20 min för dem att ta sig upp.
7. En hiss behöver 7000 N för att lyfta en person två våningar (= 5 m). Vilken kraft behövs om man istället lyfter personen samma sträcka med en rulltrappa som är 9 m lång? (Ledtråd: Hur stort blir arbetet?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar